Peer konzultantka

Jako PEER KONZULTANTKA v Dostuduj.fit nabízím:

  • Individuální konzultace– skrze sdílení navazujeme rovnocenný, nedirektivní vztah, ve kterém využívám vlastní zkušenosti s duševními potížemi. Naše diagnózy a problémy se mohou lišit, naše zkušenost je však vzájemná a jako peer konzultantka mám pochopení pro překážky, kterým ve svém životě můžete čelit.
  • Tvorba krizového plánu– skrze strukturovanou formu společně hledáme spouštěče krizí a to, co krizi může předcházet. Studenta*tku podporuji v introspekci a reflexi jejich stavů/symptomů, což napomáhá k většímu pochopení vnitřního života, kterého jsou psychické potíže součástí. Vycházíme z předpokladu, že pokud chceme s něčím umět pracovat, musíme to nejdříve sami pro sebe pochopit. Problémy a potíže jsou vždy subjektivní, proto si každý tvoří vlastní systém zdrojů sebe-podpory.
  • Práce se symptomy, podpora v cestě k zotavení– společně nalézáme funkční a pozitivní zdroje pomoci, které jsou vám vlastní (nejde o radu zvenčí) a které vedou k postupnému zotavení a pocitu větší životní spokojenosti. Soustředíme se na vaše silné stránky a zotavení.
  • Podpůrná skupina– pravidelné setkávání lidí, kteří na sebe působí ve vzájemné interakci. Skupina vytváří prostor, ve kterém jde o vzájemnost, vztahy, buduje se důvěrné prostředí pro sdílení životních situací, emocí, prožívání a způsobů chování.

 

O peer konzultanství v péči o duševní zdraví
Peer pracovníci jsou lidé se zkušeností s duševními obtížemi či onemocněním, které jim však nebrání v prožívání kvalitního spokojeného života ani v osobním růstu. Tuto naději na zotavení (koncept recovery) se snaží́ prostřednictvím své role v týmu předat druhým.

 

 

Přejít nahoru