Peer konzultantka

Jako PEER KONZULTANT v Dostuduj.fit nabízím:
• Individuální konzultace – skrze sdílení navazujeme rovnocenný, nedirektivní vztah, ve kterém využívám vlastní zkušenosti s duševním onemocněním. Naše diagnózy a problémy se mohou lišit, naše zkušenost je však vzájemná a jako peer konzultant mám pochopení pro překážky, kterým ve svém životě můžete čelit.
• Tvorba krizového plánu – skrze strukturovanou formu společně hledáme spouštěče krizí a to, co krizi může předcházet. Studenta podporuji v introspekci a reflexi jeho stavů/symptomů, což napomáhá k většímu pochopení vnitřního života, kterého jsou psychické potíže součástí. Vycházíme z předpokladu, že pokud chceme s nečím umět pracovat, musíme to nejdříve sami pro sebe pochopit. Problémy a potíže jsou vždy subjektivní, proto si každý tvoří vlastní systém zdrojů sebe-podpory.
• Práce se symptomy, podpora v cestě k zotavení – společně nalézáme funkční a pozitivní zdroje pomoci, které jsou vám vlastní (nejde o radu zvenčí) a které vedou k postupnému zotavení a pocitu větší životní spokojenosti. Soustředíme se na vaše silné stránky a úzdravu.
• Podpůrná skupina – pravidelné setkávání lidí, kteří na sebe působí ve vzájemné interakci. Skupina vytváří prostor, ve kterém jde o vzájemnost, vztahy, buduje se důvěrné prostředí pro sdílení životních situací, emocí, prožívání a způsobů chování.

O peer konzultanství v péči o duševní zdraví
Peer pracovníci v oblasti duševního zdraví jsou lidé se zkušeností s duševní nemocí. Od klientů se liší tím, že se svou nemocí již umí pracovat. Není jim zábranou v prožívání kvalitního spokojeného života ani v osobním růstu. Tuto naději na zotavení/úzdravu (recovery, tj. koncept podpory pozitivních aspektů člověka a jeho schopností efektivně fungovat) se snaží prostřednictvím své role v týmu předat druhým.

Přejít na začátek