Jsem pedagog

Jsem pedagog a zajímá mě duševní zdraví mých žáků.

Ze zkušenosti víme, že jste to právě Vy, kdo často jako první zaznamená duševní nepohodu u svých žáků. Ačkoli si uvědomujeme, že nemáte příliš mnoho možností, jak v takovém případě na půdě školy jednat, včasná a vhodná intervence může zásadně přispět k zdárnému vývoji situace žáka.

Nabízíme konzultace v oblasti podpory duševního zdraví všem pedagogickým pracovníkům.
Uvědomujeme si, že učitelé své studenty nejenom vzdělávají, ale také doprovázejí psychickým vývojem až do dospělosti. Dle průzkumů (1,2) se ukazuje, že přibližně 20% dětí ve škole trpí duševními problémy a z toho polovina se ani nedostane k jejich řešení. Učitelé mají přes intenzivní kontakt s dítětem jedinečnou možnost poznat, že se nachází v krizové situaci

Pokud se chcete o čemkoli v oblasti duševního zdraví vašich studentů poradit, napište nám!

Dále nabízíme preventivní a destigmatizační program „Blázníš?No a!  Tento šestihodinový interaktivní vzdělávací a zážitkový workshop pro třídní kolektiv a doprovázejícího pedagoga již od roku 2005 realizují na středních školách ( a v posledních ročnících ZŠ) pracovníci z oblasti duševního zdraví spolu s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním pod hlavičkou Fokus Praha. S některými školami máme dlouhodobou spolupráci v rámci programů primární prevence.
Jeden takový projektový den má 3 hlavní části, které na sebe navazují a každá má svou funkci a své místo. Studenti si rozšíří znalosti z oblasti duševního zdraví, dozví se, jak se o své duševní zdraví starat, jak se zachovat v krizových situacích a především se osobně setkají s osobním příběhem, který zásadním způsobem ovlivňuje jejich postoje nejen k lidem se zkušeností, ale i k sobě samým. Naším cílem je naučit společnost zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními.
Pokud máte zájem o to, abychom uskutečnili školský den Blázníš?No a! ve vaší škole, napište nám!

Pedagogům dále nabízíme vzdělávací kurz Možnosti a limity pedagoga při podpoře žáků v psychické krizi / s duševním onemocněním (akreditace MŠMT) zaměřený na podporu duševního zdraví žáků, ale i jich samotných. Pokládáme za velmi důležité, aby se jak žáci, tak učitelé orientovali v tématu duševního zdraví a nemoci a pomohli tak včasnému podchycení prvních příznaků začínající duševní krize. Díky tomu zvyšujeme šanci, že žáci projdou krizí bez větších a vleklých duševních problémů.

Díky kurzu se pedagogové naučí:

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Základní informace o nejčastějších duševních onemocněních.

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Jak si udržet duševní zdraví a jak o něj pečovat.

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Rozeznat signály žáků, které mohou predikovat počátek duševní krize.

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Jak vhodně komunikovat s žákem, třídou, rodiči a spolupracovníky.

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Kde hledat odbornou pomoc.

Tento 16 hodinový v rámci DVPP akreditovaný kurz je možné uskutečnit jak pro uzavřené pedagogické týmy z jedné školy (o doporučené max.velikosti skupiny 15 pedagogických pracovníků), tak i pro otevřené skupiny pedagogů z různých škol.

Kurzy pro váš pedagogický sbor objednávejte na: blaznisnoa@fokus-praha.cz, vypsané otevřené kurzy naleznete na: http://www.fokus-vzdelavani.cz

Vážíme si toho, že se zajímáte, v jakém duševním rozpoložení se vaši studenti nacházejí a co s tím!

Přejít na začátek