Jsem pedagog*žka

Jsem pedagog*žka a zajímá mě duševní zdraví mých žáků a žákyň.

Ze zkušenosti víme, že jste to právě Vy, kdo často jako první zaznamená duševní nepohodu u svých žáků a žákyň. Ačkoli si uvědomujeme, že nemáte příliš mnoho možností, jak v takovém případě na půdě školy jednat, včasná a vhodná intervence může zásadně přispět k zdárnému vývoji situace žáků a žákyň.

Nabízíme konzultace v oblasti podpory duševního zdraví všem pedagogickým pracovníkům a pracovnicím.
Uvědomujeme si, že děti a mladé lidi nejenom vzděláváte, ale také doprovázíte psychickým vývojem až do dospělosti. Dle průzkumů se ukazuje, že přibližně 20% dětí ve škole trpí duševními problémy a z toho polovina se ani nedostane k jejich řešení. Učitelé a učitelky mají přes intenzivní kontakt s dítětem jedinečnou možnost poznat, že se nachází v krizové situaci

Pokud se chcete o čemkoli v oblasti duševního zdraví vašich studentů a studentek poradit, napište nám!

Dále nabízíme preventivní a destigmatizační program „Blázníš?No a!  Tento šestihodinový interaktivní vzdělávací a zážitkový workshop pro třídní kolektiv a doprovázejícího pedagoga*žky  již od roku 2005 realizují na středních školách ( a v posledních ročnících ZŠ) pracovníci*ce z oblasti duševního zdraví spolu s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním pod hlavičkou Fokus Praha. S některými školami máme dlouhodobou spolupráci v rámci programů primární prevence.
Jeden takový projektový den má 3 hlavní části, které na sebe navazují a každá má svou funkci a své místo. Studenti a studentky si rozšíří znalosti z oblasti duševního zdraví, dozví se, jak se o své duševní zdraví starat, jak se zachovat v krizových situacích a především se osobně setkají s osobním příběhem, který zásadním způsobem ovlivňuje jejich postoje nejen k lidem se zkušeností, ale i k sobě samým. Naším cílem je naučit společnost zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními.
Pokud máte zájem o to, abychom uskutečnili školský den Blázníš?No a! ve vaší škole, napište nám!

Pedagogům*žkám dále nabízíme vzdělávací kurz Možnosti a limity pedagoga při podpoře žáků v psychické krizi / s duševním onemocněním (akreditace MŠMT) zaměřený na podporu duševního zdraví žáků a žákyň, ale i jich samotných. Pokládáme za velmi důležité, aby se jak děti a mladí lidé, tak učitelé*ky orientovali v tématu duševního zdraví a nemoci a pomohli tak včasnému podchycení prvních příznaků začínající duševní krize. Díky tomu zvyšujeme šanci, že děti projdou krizí bez větších a vleklých duševních problémů.

Díky kurzu se naučíte:

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Základní informace o nejčastějších duševních onemocněních.

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Jak si udržet duševní zdraví a jak o něj pečovat.

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Rozeznat varovné signály, které mohou predikovat počátek duševní krize.

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Jak vhodně komunikovat s dětmi, třídou, rodiči a spolupracovníky*cemi.

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  Kde hledat odbornou pomoc.

Tento 16 hodinový v rámci DVPP akreditovaný kurz je možné uskutečnit jak pro uzavřené pedagogické týmy z jedné školy (o doporučené max.velikosti skupiny 15 osob), tak i pro otevřené skupiny pedagogů z různých škol.

Kurzy pro váš pedagogický sbor objednávejte na: blaznisnoa@fokus-praha.cz, vypsané otevřené kurzy naleznete na: http://www.fokus-vzdelavani.cz

Vážíme si toho, že se zajímáte, v jakém duševním rozpoložení se vaši studenti a studentky nacházejí a co s tím!

Přejít nahoru