dostuduj_fit_nahled-6

Myšlenka vzniku služby podporovaného vzdělávání ve Fokusu Praha z.ú. se sešla ze dvou pramenů. Už od roku 2005 realizujeme u nás v ČR vůbec první preventivní a destigmatizační program zaměřený na péči o duševní zdraví „Blázníš? No a!“ Je určen především pro středoškoláky a jednorázově pracuje s třídním kolektivem a pedagogy.  Nenabízí ale studentům a jejich pedagogům dlouhodobější podporu v této oblasti. Chyběla nám tedy návazná služba, na kterou bychom na programu mohli odkazovat.

Z druhé strany Fokus Praha od dob svého vzniku v roce 1990 nabízí podporu v oblasti pracovního uplatnění. Častou překážkou našich klientů na trhu práce je nízká kvalifikace jako příčina nedokončeného vzdělání z důvodu vzniku duševního onemocnění.  I tady nám chyběla služba, která by tomu předešla a pomohla mladým lidem s dokončením studia a hledáním své vlastní životní cesty tak, aby byli spokojení.

V roce 2021 jsme otevřeli službu dostuduj.fit, která tuto mezeru zaplňuje.  Scházejí se zde zkušenosti z prvního pilotního projektu podporovaného vzdělávání v ČR realizovaného v Plzeňském kraji Ledovcem z. s. , odborníků z týmů Fokusu Praha a preventivního programu Blázníš? No a!

BNA je preventivní a destigmatizační program určený především třídním kolektivům žáků středních škol a učilišť ve věku 15 – 20 let a pro jejich pedagogy. Pro ostatní cílové skupiny (studenty VŠ, žáky 9. tříd ZŠ a pracovní kolektivy) umíme připravit program na klíč. Jedná se o vůbec první program, který se v ČR této problematice začal věnovat již v roce 2005. Na jeho základě vzniklo mnoho dalších preventivních programů zaměřených na téma duševního zdraví, nemoci i duševní hygieny. Zároveň potvrdil potřebu dlouhodobější spolupráce, podpory a doprovázení mladých lidí a jejich okolí na cestě k dokončení studia.

Nabízíme podporu

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  žákům odborných učilišť a středních škol, studentům vyšších odborných a vysokých škol, kteří čelí potížím ve studiu či přípravě na budoucí zaměstnání v souvislosti s duševní nepohodou či psychickými problémy.

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  rodičům, zákonným zástupcům studentů či žáků

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  spolužákům, blízkým či partnerům studentů či žáků

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům, speciálním pedagogům

Přejít nahoru