Nabízíme:

  • indiviuální nebo skupinové konzultace pro studenty, rodinné příslušníky studentů a pedagogy zaměřené na problematiku studia a duševního zdraví
  • podporu při orientaci v systému studia, v možnostech podpůrných opatření a pomoc s jejich využitím v procesu studia
  • podporu při přípravě na zkoušky a doprovod na zkoušku
  • dlouhodobou spolupráci

dále

  • podpůrnou a DBT skupinu
  • psychologické poradenství
  • studovnu- Karlín (kávu / Wi-Fi / PC - máme)
  • zprostředkování dalších návazných služeb NEJEN v oblasti péče o duševní zdraví
Přejít na začátek