Jsem rodič nebo spolužák, spolužačka

Jste rodič nebo spolužák či spolužačka někoho, u koho vnímáte duševní nepohodu nebo obtíže, nejste si jistí, jak spolu o duševním zdraví mluvit, ale rádi byste mu pomohli?

Můžeme Vám nabídnout

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  Bezpečný prostor, kde je možné otevřeně mluvit o obtížích duševního zdraví

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  Nalezení společného jazyka, jak o duševním zdraví mluvit

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  Společná setkávání a otevřený rozhovor o tom, co může váš blízký prožívat a co prožíváte vy

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  Vyjasnění vzájemných očekávání, potřeb a možností podpory

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  Pomoc a podpora v komunikaci se školou, úřady, lékařem

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  Orientaci v síti služeb duševního zdraví a navázání v případě potřeby

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2

  Spolupráci s třídním kolektivem v rámci programů pro školy s cílem podpořit nestigmatizující atmosféru ve třídě i celé škole

Rodič nabídka

Naší jedinou podmínkou spolupráce je zájem Vašeho blízkého o zlepšení vlastní situace a ochota s námi mluvit o svém duševním zdraví.

Rodič - druhý obrázek

Náš přístup

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  respektujeme každého s tím, s čím k nám přichází

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  pomáháme vyjasnit každému vlastní potřeby a směr, kterým chce jít

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  vedeme k přijetí vlastní zodpovědnosti za proces studia

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  pomáháme rozpoznat a zvědomit si o koho a o co, je možné se opřít

 • Kreslicí plátno 1 kopie
  spolupracujeme tak dlouho, jak je potřeba

Přejít nahoru