dostuduj_fit_nahled-6

Myšlenka vzniku služby podporovaného vzdělávání ve Fokusu Praha z.ú. se poprvé objevila v roce 2018. Vnímali jsme potřebu věnovat se mladým lidem s duševním onemocněním, kteří mívají často potíže s dokončením studia a hledáním své vlastní životní cesty tak, aby byli spokojení. V roce 2021 jsme otevřeli službu dostuduj.fit, kde se scházejí zkušenosti z prvního pilotního projektu podporovaného vzdělávání v ČR realizovaného v Plzeňském kraji Ledovcem z. s. a odborníků z týmů Fokusu Praha (podporovaného zaměstnávání, preventivního programu Blázníš? No a! a Centra duševního zdraví P9) a Bona o.p.s

Tuto službu můžeme nabízet díky podpoře z prostředků EU ESF Operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 139 pod názvem projektu „Dostuduj - služba podporovaného vzdělávání“ s registračním číslem CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017191 v období červenec 2021 až červen 2023.

BNA je preventivní a destigmatizační program určený především třídním kolektivům žáků středních škol a učilišť ve věku 15 – 20 let a pro jejich pedagogy. Pro ostatní cílové skupiny (studenty VŠ, žáky 9. tříd ZŠ a pracovní kolektivy) umíme připravit program na klíč. Jedná se o vůbec první program, který se v ČR této problematice začal věnovat již v roce 2005. Na jeho základě vzniklo mnoho dalších preventivních programů zaměřených na téma duševního zdraví, nemoci i duševní hygieny. Zároveň potvrdil potřebu dlouhodobější spolupráce, podpory a doprovázení mladých lidí a jejich okolí na cestě k dokončení studia.

Nabízíme podporu

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  žákům odborných učilišť a středních škol, studentům vyšších odborných a vysokých škol, kteří čelí potížím ve studiu či přípravě na budoucí zaměstnání v souvislosti s duševní nepohodou či psychickými problémy.

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  rodičům, zákonným zástupcům studentů či žáků

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  spolužákům, blízkým či partnerům studentů či žáků

 • Kreslicí plátno 1 kopie 2
  učitelům, školním psychologům, výchovným poradcům, speciálním pedagogům

Přejít nahoru