Jan Tyl

Když jsem přišel do první třídy, psal se rok 1997. Moje třídní učitelka se jmenovala Ludmila Jeníková. Říkala mi Jeníku. Měli jsme ve třídě spolužáka Jirku Stehlíka, který potřeboval asistenta, protože byl na vozíku. Dělalo mu potíže psát, počítat, držet tužku. Stejně jako všem prvňákům. Byl mentálně „postižený“, ale to jsme vůbec neřešili, jelikož jsme nevěděli, co to znamená. Byl to Jirka. Náš spolužák. Po téměř třiceti letech mě překvapuje a rozčiluje, že slovo inkluze je stále zahaleno spoustou zbytečností a nesmyslností.

V roce 2010 se u mě poprvé projevila věc, které osobně říkám ZOO. Ten rok jsem maturoval měl jsem intenzivní a náročné pololetí. Musel jsem dělat komisionální přezkoušení z matematiky, abych vůbec k maturitě byl připuštěn. Odešel jsem za bouřlivých hádek od mámy a sestry, se kterými jsem bydlel na pražském sídlišti Lehovec. Maturitu jsem udělal, dostal jsem se na vysokou školu, ale během prázdnin se u mě začala objevovat veliká nejistota, obavy, strach. Vyvrcholilo to odvozem do PN Bohnice a od té doby vše nabralo hodně zajímavý a někdy dost nebezpečný směr.

Byl jsem, zatím, pětkrát hospitalizovaný z důvodu duševních obtíží. Na různých místech, s různými zážitky. Doktoři se shodli na diagnóze bipolární afektivní porucha. Upřímně je mi jedno, jak se škatulka jmenuje, není pro mě důležitá. Jedná se o stav věcí, které jsem do svého života přijal a tvoří naprostou součást mé osobnosti. Nevnímám tento stav jako poruchu, ale spíše jako dar a možnost prožívat a vnímat určité vjemy a prožitky intenzivněji, jinak.

Díky všem zážitkům, spjatými se ZOO, jsem se dostal k řadě velmi důležitých možností a událostí. Mezi ně se řadí například vystoupení na TEDx Prague v roce 2016 s tématem života s duševními obtížemi, rozhovor v DVTV, natáčení spotů pro destigmatizační účely, přednášení na různorodých akcích.

Jsem velmi vděčný, že můžu stát u zrodu a fungování služby podporovaného vzdělávání dostuduj.fit. Z vlastní zkušenosti Vám budu k dispozici ve všech ohledech a otázkách, které se týkají prožívání duševních obtíží v rámci studia, ale i volného času, nakládání s ním nebo vztahových záležitostech (rodina, kamarádi, spolužáci, představitelé školy) a dalších potřeb, které Vás napadnou. Rád si s Vámi promluvím na jakékoliv téma, můžeme se projít, dát si kávu / čaj / limonádu, zahrát si šachy, cokoliv Vás napadne a děláte rádi.

Z důvodu duševních obtíží jsem ukončil studium na Pedagogické fakultě UK, ale podařilo se mi dokončit obor produkce na pražské DAMU. Sice jsem studoval déle než je zvykem, ale to nic nemění na tom, že jsem školu úspěšně dostudoval.

Byl jsem šest let členem divadla VOSTO5, pracoval jsem na třech ročnících festivalu pro děti VyšeHrátky a mám za sebou řadu divadelních produkčních počinů. Jsem absolventem Dismanova Rozhlasového Dětského Souboru a díky tomu jsem vedl, jako lektor, dramatickou průpravu ve spolku OLDstars. Jsem producentem spolku TABULA RASA – produkčně umělecká buňka, která vedle vlastních autorských divadelních inscenací vytváří výstavy, scénografie, publikace, umělecké předměty.

Mé krédo zní: „Vždycky to dopadne dobře. A i když to dopadne špatně, ve výsledku to dopadne dobře!“

  • +420 774 152 784

  • tyl.jan@fokus-praha.cz

Scroll to Top