Eliška Ripková

V dostuduj.fit se mnou potkáte při přihlašování do skupinových podpůrných aktivit, při domlouvání preventivních programů pro školy zaměřených na duševní zdraví v projektu Blázníš? No a! Moje cesta k dostuduj.fit:  Na všeobecné čtyřleté gymnázium jsem se přihlásila, protože jsem v patnácti neměla tušení, čím bych se měla jednou živit. Po maturitě jsem se přihlásila na restaurování keramiky (vždy mě bavila práce rukama) a Fakultu humanitních studií UK. Vlivem rodinných okolností a pragmatických úvah („mít nějakou vejšku“)jsem zůstala na FHS UK, které pro mě ale bylo příliš široké, a tak jsem po roce udělala přijímačky a přestoupila na sociologii a sociální politiku. V průběhu studia jsem si vyzkoušela různé typy brigád v oboru i mimo něj a pochopila, že mě práce s lidmi naplňuje mnohem víc než práce s texty a tabulkami. S koncem studia mi do života vtrhly mé děti. Podílela jsem se na vzniku dvou lesních mateřských školek a několik let jsem v nich pracovala. Inspirací i ventilem mi byl v tomhle životním období arte-terapeutický sebezkušenostní výcvik. Ten jsem využila i během dvou let práce v psychiatrické nemocnici. V hektických obdobích mě bolavá záda také dovedla k tomu, naučit se o ně lépe starat a s nimi přišel i zájem o studium aromaterapeutické a sportovní masáže, u které občasně odpočívám hlavou a pracuji rukama.

  • +420 778 971 133

  • ripkova.eliska@fokus-praha.cz

Scroll to Top